• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.08.2012

OBAVJEŠTENJE IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE

ISPIT IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 28.08.2012. GODINE SA POČETKOM U 11.00h U SALI 22.