• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.08.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Histologija i embriologija (avgustovski ispitni rok) održaće se:

 25.08.2012. god. od 10:00h - praktični
 25.08.2012. god. od 12:00h - usmeni
 26.08.2012. god. od 10:00h- usmeni

Ispit će biti održan na Institutu za Morfološku grupu predmeta