• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.08.2012

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA MEDICINE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADASTUDENT: MARINA PEROVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA PREMALIGNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE“

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mileta Golubović - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Crnogorac- mentor
3. Doc. dr Filip Vukmirović- član
4. Doc. dr Snežana Raspopović - zamjena člana
STUDENT: BOJAN ŠIMIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „SISTEMSKI VIDOVI LIJEČENJA MALIGNIH TUMORA“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Filip Vukmirović - predsjednik
2. Prof. dr Vladimir Todorović- mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- član
4. Doc. dr Ljiljana Cvejanov- Kezunović - zamjena člana
STUDENT: SANELA JAHDADIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „MELANOM“

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 12,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić - predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović- mentor
3. Doc. dr Antoneta Adžić-Zečević - član
4. Doc. dr Dragica Terzić - zamjena člana

STUDENT: SAVOVIĆ SLAVKO

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „INTRAKRANIJALNE ANEURIZME: KLINIČKA ANATOMIJA I NEUROOFTALMOLOŠKI ASPEKTI“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 12,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Miroslav Radunović- mentor
3. Doc. dr Aleksandra Vuksanović- Božarić- član
4. Doc. dr Ranko Lazović - zamjena člana

STUDENT: MARINA STAMATOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KARAKTERISTIKE EPIDURALNE ANESTEZIJE I ANALGEZIJE“
TERMIN ODBRANE RADA: 31.08.2012. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Prof. dr Ljubica Pejakov- mentor
3. Doc. dr Nataša Duborija -Kovačević - član
4. Prof. dr Žarko Dašić - zamjena člana


Podgorica, 24.08.2012.godine STUDENTSKA SLUŽBA