• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.08.2012

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADASTUDENT: ADŽIĆ BOJANA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DENTOGENE INFEKCIJE KOD DJECE”

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- član


STUDENT: AIDA BRUNČEVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “PRIMENA FLUORIDA U PREVENCIJI KARIJESA”

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- članSTUDENT: ŽANA SOKIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “CIRKULARNI KARIJES”

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Prof.dr Milica Martinović- član
STUDENT: IVAN FURTULA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ARTIKULATOR I NJEGOVA PRIMENA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI”

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2012. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević – predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić-Sinobad - mentor
3. Doc. dr Jasminka Anđelić- član