• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.09.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (septembarski apsolventski rok) održaće se 14.09.2012.god. sa početkom u 10,00h u Dekanatu.

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 24.09.2012.god. sa početkom od 10,00h na Institutu za javno zdravlje.

Ispit iz predmeta Sudska medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 27.09.2012.god. sa početkom u 09,00h
na Institutu za Morfološku grupu predmeta.