• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.09.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (septembarski apsolventski rok) održaće se 28.09.2012godine od 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti su dužni javiti se dr V.Bokan radi obavljanja praktičnog dijela ispita.


Ispit iz predmeta Onkologija (septembarski ispitni rok) održaće se 25.09.2012. god. od 10:00h, zgrada Dekanata.

Obavještavaju se studenti koji su predmet Farmakologija sa toksikologijom slušali po starom programu da će se ispit u septembarskom ispitnom roku održati prema sledećem rasporedu:


PRAKTIČNI DIO : Ponedjeljak 24.09.2012. godine u 9.00 časova
USMENI DIO: Studenti će biti naknadno obavješteni.
Ispit iz predmeta Patološke fiziologije (septembarski ispitni rok) održaće se 27.09.2012. god. u 08:30h.
Predispitne vježbe isoimenog predmeta održaće se u utorak 25.09.2012.godine sa početkom u 13,00h.
NAPOMENA: Potrebno je predati indeks dva dana prije zakazanog termina za ispit, predmetnom nastavniku.