• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.09.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Higijena i medicina rada održaće se 28.09.2012.god. sa početkom od 11,00h u Institutu za javno zdravlje.