• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.09.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 04.10.2012.godine sa početkom od 12,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 04.10.2012.godine sa početkom od 14,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 04.10.2012.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.