• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.09.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika kod prof. dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

13.10.2012.god. sa početkom od 09,00h
14.10.2012.god. sa početkom od 11,00h