• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika (prof.dr Nevenka Teodorović) održaće se 03.10.2012.god. sa početkom od 15,30h u slušaoni 22.
Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija (prof.dr Nevenka Teodorović) održaće se 04.10.2012.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija (prof.dr Nevenka Teodorović) održaće se 03.10.2012.god. sa početkom od 11,30h u slušaoni 22.