• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.10.2012

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: GORDANA LAKIĆEVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ISHRANA I KARIJES”

TERMIN ODBRANE RADA: 04.10.2012. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- član