• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 12.10.2012.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 13.10.2012.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 13.10.2012.god. sa početkom od 16,30h na Stomatološkoj poliklinici

Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 14.10.2012.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.