• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (oktobarski apsolventski rok) održaće se 10.10.2012.god. sa početkom od 09,30h u Dekanatu.