• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Ortopedija vilice održaće se 12.10.2012.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 13.10.2012.godine sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Parodontologija II koja su trebala da se održe 14.10.2012.godine odlažu se. Termin održavanja predavanja biće naknadno istaknut na oglasnoj tabli.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina, Parodontologija I i Urgentna stanja u stomatologiji koja su trebala da se održe 12.10. i 13.10.2012.godine odlažu se. Termini održavanja predavanja biće naknadno istaknuti na oglasnoj tabli.