• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (oktobarski ispitni rok) održaće se 24.10.2012. god. od 09:00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.