• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Higijena i medicina rada održaće se 19.10.2012.god. sa početkom od 10,30h u Institutu za javno zdravlje.