• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 20.10.2012.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 20.10.2012.godine sa početkom od 17,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 21.10.2012.godine sa početkom od 09,30h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 19.10.2012.god. sa početkom od 13,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 19.10.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 05.11.2012. god. od 13:00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.