• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 19.10.2012.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Instituta za Morfološku grupu predmeta.
Predavanja će se održati istog dana od 14,00h u slušaoni 22.