• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (oktobarski ispitni rok) održaće se 25.10.2012.god. sa početkom od 08,00h na Institutu za javno zdravlje.

Ispit iz predmeta Higijena (oktobarski ispitni rok) održaće se 02.11.2012.god. sa početkom u 14,30h –zgrada Dekanata.