• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Preventivna stomatologija II održaće se 02.11.2012.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.