• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.10.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u oktobarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 29.oktobra 2012. u 9.00h
- TEST: u utorak, 30.oktobra 2012. u 9.00h