• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.10.2012

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 12.11.2012.god. od 10,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 1 do 27)

Popravni kolokvijum kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 19.11.2012.god. od 10,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Ranka Lazovića održaće se 13.11.2011.god. od 08,00 na Klinici (studenti od rednog broja 28 do 53)