• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.10.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 02.11.2012.god. sa početkom od 12,15h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 29.10.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 02.11.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 06.11.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 02.11.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 04.11.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.