• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (novembarski apsolventski rok) održaće se 08.11.2012.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.