• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.11.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Higijena i medicina rada održaće se 09.11.2012.god. sa početkom od 10,30h u Institutu za javno zdravlje.