• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija (novembarski apsolventski rok) održaće se 13.11.2012.god. sa početkom od 09,00h na Klinici.