• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (novembarski ispitni rok) održaće se 29.11.2012. god. od 09:00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.