• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.11.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 18.11.2012.god. sa početkom od 08,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 16.11.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 16.11.2012.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 17.11.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.