• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.11.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Fiziologija (novembarski ispitni rok) održaće se 21.11.2012.god. sa početkom u 09,00h u laboratoriji Fiziologije.