• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom (novembarski ispitni rok) održaće se:
* predispitne vježbe 20.11.2012.god. od 08:00h na Dječijoj klinici (pedijatrija)
* praktični dio ispita 21.11.2012.god. od 11:00h u sali za e-learning (zgrada Dekanata)
* usmeni dio ispita 22.11.2012.god. od 10:00h u sali za e-learning (zgrada Dekanata)