• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U BERANAMA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI II I III GODINE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE KOJI NIJESU IZMIRILI TROŠKOVE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR ZA STUDIJSKU 2012/2013.GODINU DA SU DUŽNI DA UPLATE PREOSTALI DUG DO 01.12.2012.GODINE

STUDENTI KOJI NE IZMIRE OBAVEZE NEĆE MOĆI POLAGATI ISPITE U ZAVRŠNOM ROKU, A POLOŽENI ISPITI IZ ZIMSKOG SEMESTRA 2012/2013.GODINE NEĆE BITI VERIFIKOVANI, NITI OVJEREN SEMESTAR.