• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.11.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 23.11.2012.god. sa početkom od 12,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji kod prof.dr Miodraga Gavrića održaće se 23.11.2012.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 23.11.2012.god. sa početkom od 14,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 23.11.2012.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.