• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.11.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u novembarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 26.novembra 2012. u 9.00h
- TEST: u utorak, 27.novembra 2012. u 9.00h