• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.11.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (novembarski ispitni rok) održaće se 30.11.2012.god. sa početkom u 11,00h – zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (novembarski ispitni rok) održaće se 29.11.2012.god. sa početkom u 09,00h na Institutu za javno zdravlje.