• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.11.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (novembarski apsolventski rok) održaće se 30.11.2012godine od 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti su dužni javiti se dr V.Bokan radi obavljanja praktičnog dijela ispita.


Ispit iz predmeta Medicina rada (novembarski ispitni rok) održaće se 04.12.2012.god. sa početkom od 14,00h – zgrada Dekanata.