• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.11.2012

OBAVJEŠTENJA

Kolokvijum iz predmeta Ginekologija održaće se 06.12.2012.god. sa početkom od 07,30h u amfiteatru dekanata Medicinskog fakulteta.

Kolokvijum i završni ispit iz predmeta Higijena (u okviru predmeta Higijena i medicina rada) održaće se 30.11.2012.godine sa početkom od 12,00h u amfiteatru Instituta za javno zdravlje