• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.11.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 27.11.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 26.11.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 30.11.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.
NAPOMENA: Nakon predavanja od 13,00h održaće se kolokvijum


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 01.12.2012.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.
NAPOMENA: Nakon predavanja od 12,30h održaće se kolokvijum
Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 02.12.2012.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.
NAPOMENA: Nakon predavanja od 12,30h održaće se kolokvijumPredavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 30.11.2012.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.
NAPOMENA: Nakon predavanja od 12,30h održaće se kolokvijum