• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.11.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Onkologija (novembarski ispitni rok) održaće se 04.12.2012.godine sa početkom u 11:00h, zgrada Dekanata.