• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.11.2012

ANKETE

Medicina:
II godina - 28.11.2012. god - 13:30-14.30h
III godina - 28.11.2012. god - 10:00-11.30h
V godina - 28.11.2012. god - 10:30-12.00h
VI godina - 28.11.2012. god - 17:00-18.30h


Stomatologija:
I godina - 29.11.2012. god - 10:00-11.30h
II godina - 28.11.2012. god - 14:00-15.30h
IV godina - 29.11.2012. god - 12:00-13.00h