• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.12.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (decembarski apsolventski rok) održaće se 10.12.2012.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.