• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.12.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2012.godine sa početkom u 09:00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.