• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.12.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 20.12.2012.god. sa početkom od 13,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Histologija i embriologija održaće se 21.12.2012.god. sa početkom od 16,00h u slušaoni 10.
Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 21.12.2012.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.Završni ispit iz predmeta Parodontologija II održaće se 22.12.2012.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Hirurgija održaće se 21.12.2012.god. sa početkom od 08,00h u slušaoni 22.