• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Završni ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 25.12.2012.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Završni ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 26.12.2012.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.

Završni ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 26.12.2012.god. sa početkom od 10,00h u kancelariji prof. dr Darinke Sinobad.

Završni ispit iz predmeta Radiologija održaće se 28.12.2012.god. sa početkom od 09,00h u sali za e-learning (zgrada Dekanata).

Završni ispit iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 24.12.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Završni ispit iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 28.12.2012.god. sa početkom od 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Završni ispit iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 24.12.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.