• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2012

OBAVJEŠTENJA

Završni ispit iz predmeta Latinski jezik održaće se 27.12.2012.god. sa početkom od 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 24.12.2012.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Završni ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se 24.12.2012.god. sa početkom od 08,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Sudska medicina održaće se 27.12.2012.god. sa početkom od 17,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.