• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.12.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

22.12.2012.god. sa početkom od 10,00h (prof.dr Agima Ljaljević) 5 časova
23.12.2012.god. neće biti predavanja