• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.12.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 05.02.2013.god. sa početkom u 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Drugi (popravni) kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 05.02.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfitetru Medicinskog fakulteta.