• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.12.2012

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 14.01.2013.god. po sledećem rasporedu:
I grupa od 11,00h
II grupa od 12,00h