• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.01.2013

OBAVJEŠTENJE

II (drugi) kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 04.02.2013.god. od 09,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 28 do 53)

II (drugi) kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Ranka Lazovića održaće se 08.02. i 09.02.2013.god. od 11,00 na Klinici (studenti od rednog broja 1 do 27)