• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.01.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija (januarski apsolventski rok) održaće se 11.01.2013.god. sa početkom od 09,00h na Klinici.