• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.01.2013

Obavjestenje za studente II godine medicine


Popravni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 14.01.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 10.
STUDENTSKA SLUŽBA